*PRESENTACIÓ DEL BLOG:

BENVINGUTS I BENVINGUDES a aquest recurs didàctic i innovador que ens ofereix un espai virtual on COMPARTIR idees i experiències amb altres amics i amigues de l’Educació Física!. Espere siga un mitjà de comunicació complementari que m’ajude a reforçar i donar a conèixer allò que fem el meu alumnat i jo amb la nostra amiga, en el pati o gimnàs de l'escola. Inicie aquest nou repte, motivada per difondre la importància de l’Educació Física per a la nostra SALUT (psicosociofísica) i per continuar APRENENT i CONÈIXER-LA cada vegada més. Pretenc a la fi, aconseguir que tant l’alumnat com la resta de la comunitat educativa, la valoren i estimen con realment es mereix; com una AMIGA que ens pot acompanyar i ajudar en el camí de tota la nostra vida.

17 oct. 2013

QUÈ ÉS EL KINBALL?: UN ESPORT INTEGRADOR I COOPERATIU

Aquest curs de nou hem començat treballant diferents jocs i activitats cooperatives on l'alumnat ha de posarse d'acord per a aconseguir el desafius o reptes proposats. L'objectiu principal és millorar la seua capacitat de relacionarse socialment afavorint el coneiximent i la integració de tot l'alumnat gràcies a la necessitat de comunicarse i de cooperar. A més de recordar algunes tasques practicades en cursos anteriors, hem realitzat altres reptes més difícils o diferents com podeu veure en el següents enllaços:
FOTOS COOPERAR  CINQUES                                     FOTOS COOPERAR SISES
Després, hem començat el coneiximent i la pràctica del KIN-BALL.
L'alumnat ha vist uns vídeos en l'aula d'audiovisuals abans de passar a la pràctica per a explicar millor les regles principals. Alguns alumnes també han buscat informació en internet i ens l'han explicat a classe.
A continuació, teniu la informació més bàsica que heu de conéixer i alguns vídeos de youtube on estan "Kinbolejant"  i que mostren la pràctica d'aquest esport alternatiu.
ORÍGEN:
El KINBALL és un esport cooperatiu i integrador que va ser inventat en l'any 1986 per Mario Demers llicenciat en E.F.
COM  ES  JUGA?:
Oficialment juguen tres equips mixtes al mateix temps de quatre components (xics i xiques mesclats). Cada equip té adjudicat un color (p.e. equip negre, rosa o gris) i juguen amb un baló gegant de 1'20m de diàmetre i 1kg de pes. Cada partit consta de tres periòdes de 15min i el terreny de joc oficial és un quadrat de 21m de costat. L'equip en possessió del baló (p.e. negre) haurà de dir la paraula "OMNIKIN" i a continuació el color de l'equip que ha d'interceptar o recepcionar el baló (p.e. rosa o gris). Aquest equip anomenat, haurà d'agafar el baló abans que aquest toque terra. 
1ªPossibilitat: Si no ho aconsegueix els altres dos equips anoten un punt cadascú i el equip que no ha aconseguit interceptar el baló, serà qui l'haurà de traure. Per a fer açò correctament, tots els components de l'equip menys un, han de sostindre el baló en alt i col-locarse baix d'aquest, en la posició anomenada de trípode (un genoll en contacte amb el sòl i l'altre formant un angle de 90º amb terra). A partir d'aleshores, el component que falta, procedirà a traure, golpejant el balò amb una o dos mans cap a amunt dient abans de contactar amb aquest "Omnikin....color de l'equip que vulga". Qui trau, disposa de 5segons per a fer-ho, si tarda més, el seu equip, serà penalitzat. La mateixa persona no pot traure dues vegades consecutives. Està prohibit llançar el baló cap a avall i per suposat colpejar a algú amb ell a propòsit.
2ªPossibilitat: Si pel contrari, algun component de l'equip anomenat si que intercepta el baló, aquest tindrà vàries opcions de moviment:
A) Desplaçarse en carrera a soles o bé amb ajuda d'un altre company/a del seu equip per l'espai; transportant el baló per a aproximarse als altres components de l'equip i traure el mès ràpidament possible pillant en desventatja a algun dels altres dos equips. (A partir del moment en que són tres del mateix equip en contacte amb el baló, ja no poden desplaçarse i han de col-locarse en trípide i  traure).
B) Passar el baló a un altre company de l'equip per a aconseguir guanyar terreny ràpidament. Només es permiteixen dos pases per jugada.
C) Col-locar-se en trípode i esperar a que s'aproximen els companys.

Ací teniu alguns ENLLAÇOS DE VIDEOS de partits penjats en Youtube, que us poden aclarir molt més com es juga a KIN-BALL:

http://www.youtube.com/watch?v=K4u2yMoi03Y&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=9eK7TXu-Bcc

http://www.youtube.com/watch?v=iK5DW7SCKfw

BLOG DE KIN-BALL molt interessant

FOTOS "KIN-BALL" CINQUES                                         FOTOS "KIN-BALL" SISES