*PRESENTACIÓ DEL BLOG:

BENVINGUTS I BENVINGUDES a aquest recurs didàctic i innovador que ens ofereix un espai virtual on COMPARTIR idees i experiències amb altres amics i amigues de l’Educació Física!. Espere siga un mitjà de comunicació complementari que m’ajude a reforçar i donar a conèixer allò que fem el meu alumnat i jo amb la nostra amiga, en el pati o gimnàs de l'escola. Inicie aquest nou repte, motivada per difondre la importància de l’Educació Física per a la nostra SALUT (psicosociofísica) i per continuar APRENENT i CONÈIXER-LA cada vegada més. Pretenc a la fi, aconseguir que tant l’alumnat com la resta de la comunitat educativa, la valoren i estimen con realment es mereix; com una AMIGA que ens pot acompanyar i ajudar en el camí de tota la nostra vida.

12 abr. 2013

"ELS RODAJOCS: PLATAFORMES RODANTS PER L'ENSENYAMENT PÚBLIC I DE QUALITAT".

Enguany, de nou part del segon trimestre hem treballat la recerca de noves possibilitats lúdiques sobre rodes amb el tema dels "RODAJOCS". L'alumnat una vegada més, ha col-laborat aportant el seu propi material, per a poder dur-lo a terme. Respecte a cursos anteriors, pense que a nivell organitzatiu hem millorat ja que la majoria de l'alumnat que no tenia o no portava cap material de rodes algun dia, es preocupava de demanar aquest a algun company o companya de classe. A més a més, en algunes sessions, hem emprat un material de creació personal, anomenat "plataformes rodants". D'aquesta manera, front a la crisi econòmica i les continues retallades de recursos que estem patint també en l'àmbit educatiu, l'enginy s'aguditza i la recerca de materials que resulten més econòmics és necessària. Així, hem treballat la cooperació, la responsabilitat, l'educació vial, la solidaritat, la creativitat i altres continguts d'aquesta unitat didàctica. De nou, vull agrair-vos a tots i totes, la vostra col-laboració.
Ací teniu algunes de les fotos que mostren el que hem estat aprenent i gaudint.

FOTOS TERCERS                        FOTOS QUARTS